Pozostawanie bez stałego zatrudnienia ma różne podłoże. Niekiedy chodzi o wychowywanie dzieci, w innym przypadku o brak odpowiednich kwalifikacji, czy niedostateczną ilość miejsc pracy w okolicy. Bezrobocie jest niestety często źródłem problemów z pieniędzmi, tym bardziej, że banki niechętnie udzielają kredytów dla osób bez stałego zatrudnienia. Czy istnieje możliwość poradzenia sobie w trudnej sytuacji i zyskania gotówki ze sprawdzonego źródła?

Pomoc ze strony Urzędu Pracy

Pierwszym miejscem, do którego powinna udać się osoba bezrobotna jest Urząd Pracy. To właśnie tam dostępne są informacje o aktualnych ofertach zatrudnienia, a także możliwości uzyskania zasiłków, czy podjęcia płatnych kursów. Ostatnia z opcji jest szczególnie korzystna dla matek wychowujących dzieci, które nie mogą sobie pozwolić na stałe zatrudnienie ze względu na konieczność opieki nad dziećmi. Mogą one jednak wygospodarować kilka godzin w tygodniu, w których swobodnie uczęszczać będą na odpłatny kurs, który nie tylko przyniesie im gotówkę, lecz przede wszystkim kwalifikacje ułatwiające poszukiwanie pracy w przyszłości.

Co, gdy podjęcie zatrudnienia jest niemożliwe?

W przypadku, gdy Urząd Pracy nie ma odpowiedniego rozwiązania można starać się o pożyczki dla bezrobotnych, których okres i wielkość spłaty dostosowane są do możliwości osób pozostających bez zatrudnienia. Najczęściej jest to czas kilkudziesięciu dni, po których bezrobotny może zapomnieć o zaciągniętym zobowiązaniu. Pożyczkodawcy nie wymagają zaświadczenia o zarobkach, a jedynie zapewniania o terminowym regulowaniu zobowiązania.